Divivu.com congiongdaixuyen.divivu.com
Cộng đồng Trợ giúp
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Hôm nay, ngày 25/06/2018 Cơ sở con giống gia cầm đại xuyên. Chuyên cung cấp con giống Gia Cầm gia cầm tốt liên hệ 0904717181 Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu }
Sản phẩm
Vịt siêu trứng Đại Xuyên
Gà Đại Xuyên
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên
Vịt Trời Đại Xuyên
Vịt Bầu Bến
Vịt Biển 15 - Đại Xuyên
Vịt Đốm Đại Xuyên
Gà Đá Đại Xuyên
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Gà Ri Đại Xuyên
Gà Hắc Phong
Con Lai Ngan Vịt Đại Xuyên
Ngan Đại Xuyên
Giống Ngan Ngoại R51, R71
Gà giống đại xuyên
SẢN PHẨM MỚI LÊN
 
Con lai ngan vịt
Giá: Liên hệ
 
Gà Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Ngan Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Giống Ngan Ngoại
Giá: Liên hệ
 
Gà đá đại xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ri Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Giá: Liên hệ
 
Vịt Trời Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Bầu Bến
Giá: Liên hệ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
 
Vịt Bầu Bến
Giá: Liên hệ
 
Gà đá đại xuyên
Giá: Liên hệ
 
 Vịt siêu trứng Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Con lai ngan vịt
Giá: Liên hệ
 
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Giá: Liên hệ
 
Gà Ri Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Biển 15 - Vịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Trời Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Hắc Phong
Giá: Liên hệ
SẢN PHẨM ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
 
Vịt Bầu Bến
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà đá đại xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ri Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Trời Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Biển 15 - Vịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Giá: Liên hệ
 
Ngan Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Đốm Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
 Vịt siêu trứng Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Con lai ngan vịt
Giá: Liên hệ
Tin mới đăng
Ngan giống đại xuyên
Số lượt truy cập: 7.318
Tổng thành viên: 1
Đang mua hàng:  21